Veiligheid

Binnen onze vereniging hanteren wij dezelfde richtlijnen als scouting Nederland. Om deze reden hebben wij een integriteitsbeleid:

Wij voeren met toekomstig leiding een intakegesprek. Aan de hand hiervan bepalen wij of deze personen geschikt zijn voor onze vereniging. Binnen Scouting volgt de leiding trainingen om op een verantwoorde wijze leiding te kunnen geven aan de jeugdleden. Scouting Nederland heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag verplicht gesteld voor alle vrijwilligers en besteedt aandacht aan sociale veiligheid.